Banner

Odehnal international transport, s.r.o. Skute? | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Odehnal international transport, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Odehnal international transport, s.r.o.

Adresa: Smetanova 943

  539 73 Skute?

  ?eská republika

Telefon +420 469 350 545

Email odehnal@wo.cz

Web http://home.tiscali.cz/odehnal/odehnal


Další informace

Provoz vnitrostátní i mezinárodní nákladní dopravy. Nabídka skladovacích prostor.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava