Banner

Ond?ej Nikolínko Pardubice-Studánka | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ond?ej Nikolínko

Adresa: Dubinská 722

  530 12 Pardubice-Studánka

  ?eská republika

Telefon

Email motel.hana@seznam.cz


Další informace

Vnitrostátní i mezinárodní doprava zásilek a materiál? do 1,8 t vozem KIA 2900.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka