Banner

OTES, s.r.o. Moravany | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

OTES, s.r.o.

Adresa: Zelená 317

  533 72 Moravany

  ?eská republika

Telefon +420 466 950 358

Email otes_sro@seznam.cz


Další informace

Nabídka služeb v oblasti silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava