Banner

AB SPED, s.r.o. Pardubice-Zelené P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

AB SPED, s.r.o.

Adresa: S. K. Neumanna 797

  530 02 Pardubice-Zelené P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 466 611 142

Fax +420 466 633 022

Email absped@absped.cz

Web http://www.absped.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

Další informace

Provozování vnitrostátní i mezinárodní dopravy a spedi?ní ?innosti.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava