Banner

Alon reality, spol. s r.o. Pardubice-Zelené P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Pardubice Alon reality, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Alon reality, spol. s r.o.

Adresa: Masarykovo nám?stí 2633

  530 02 Pardubice-Zelené P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 466 511 280

Email alonreality@seznam.cz


Další informace

Provozujeme vnitrostátní i mezinárodní silni?ní motorovou dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava