Banner

Alon reality, spol. s r.o. Pardubice-Zelené P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Pardubice Alon reality, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Alon reality, spol. s r.o.

Adresa: Masarykovo nám?stí 2633

  530 02 Pardubice-Zelené P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 466 511 280

Email alonreality@seznam.cz


Další informace

Provozujeme vnitrostátní i mezinárodní silni?ní motorovou dopravu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava