Banner

Autotransport Lamberský, s.r.o. Pardubice-Zelené P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Autotransport Lamberský, s.r.o.

Adresa: Jiránkova 2103

  530 02 Pardubice-Zelené P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 466 887 345


Další informace

Nabízíme služby v oblasti pozemní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava