Banner

Jan Brezina Pardubice-Rosice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Brezina

Adresa: Oskara Brázdy 653

  533 51 Pardubice-Rosice

  ?eská republika

Telefon +420 466 400 735


Další informace

Nabídka silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava