Banner

Jan Grim Pardubice-Polabiny | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Grim

Adresa: Hradiš?ská 407

  533 52 Pardubice-Polabiny

  ?eská republika

Telefon +420 466 400 058


Další informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava