Banner

Kralowetz ?R, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Kralowetz ?R, s.r.o.

Kralowetz ?R, s.r.o.

Adresa: Pardubice-Dražkovice 52

  533 33

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 466 301 125

Email office@kralowetz.cz

Web http://www.kralowetz.com


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 17:00

Další informace

Vnitrostátní a mezinárodní doprava, spedice a p?eprava - cisterny, autocisterny, nákladní doprava. P?evážíme horké asfalty, t?žké topné oleje, potraviny, chemie. Zajiš?ujeme cisternové p?epravy v rámci EU i mimo.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava