Banner

Pavel Balada Moravská T?ebová-P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Pavel Balada

Adresa: J. K. Tyla 746/69

  571 01 Moravská T?ebová-P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon

Email balada.pavel@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  8:00 – 22:00

Další informace

?išt?ní interiér? osobních automobil?, voskování a lešt?ní autolak?. Servis, opravy a vým?ny všech díl? v?etn? objednání montáže.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava