Banner

Taurus Trans, spol. s r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Taurus Trans, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Taurus Trans, spol. s r.o.

Taurus Trans, spol. s r.o.

Adresa: Horní Újezd 164

  570 01

  ?eská republika

Telefon +420 461 631 790

Fax +420 461 631 698

Email taurus@taurustrans.cz

Web http://www.taurustrans.cz


Další informace

Zajiš?ujeme vnitrostátní, mezinárodní kamionovou dopravu a sb?rnou službu se zam??ením na Špan?lsko - Portugalsko. Dopravu provádíme plachtovými a chladírenskými vozidly. Poskytujeme logistické a skladovací služby.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava