Banner

Autodoprava Pardubický kraj

Autodoprava - kontakty

Autodoprava v regionu

Pardubice

 

František ?ermák - D.S.H.

Libchavy-Dolní Libchavy 146
561 16
?eská republika
0

Miroslav Ku?era

Zají?kova 363
530 03
Pardubice-Bílé P?edm?stí
?eská republika
0

Jan Sloupenský - Autodoprava

Podlesí-N?m?í 34
562 01
?eská republika
0

David Holý

Žižkova 30
530 06
Pardubice-Svítkov
?eská republika
0

Maveko, spole?nost s ru?ením omezeným

Litomyšl-Pohodlí 90
570 01
?eská republika
0

Jan Bedná?

Brigádnická 387
538 43
T?emošnice
?eská republika
0

Jaroslav Vostr?il

Kon?inská 87
570 01
Litomyšl-Zahájí
?eská republika
0

Pavel Balada

J. K. Tyla 746/69
571 01
Moravská T?ebová-P?edm?stí
?eská republika
0

Jaroslava Benešová - DONA - autodoprava

Komenského nám. 1053
570 01
Litomyšl-M?sto
?eská republika
0

František P?lpán

Taussigova 267
539 01
Hlinsko
?eská republika
0

Emerich Plevák - Intertransport

Pod Viaduktem 561/2b
568 02
Svitavy-Lány
?eská republika
0

Lubomír Kone?ný

Moravská T?ebová-Udánky 88
571 01
?eská republika
0

Marcel Bart?n?k

T?ebízského 92
539 01
Hlinsko
?eská republika
0

Ing. Mojmír Grund

Hradec nad Svitavou 495
569 01
?eská republika
0

Milan Homolka

Na?ešice 105
538 03
?eská republika
0

Ji?í Coufal Farma Linhartice, Coufal, Zikmund

Linhartice 60
571 01
?eská republika
0

Ji?í Rozlívka

N?m?ice-Zho? 16
560 02
?eská republika
0

Leoš Píša

Družstevní 732
538 21
Slati?any
?eská republika
0

Josef Kylar

Albrechtice 59
563 01
?eská republika
0

Ji?í Knettig

Tyršova 489
570 01
Litomyšl-M?sto
?eská republika
0

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava