Banner

Autodoprava Benda | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Autodoprava Benda
Autodoprava - kontakty

Autodoprava Benda

Autodoprava Benda

Adresa: M??ín-T?ebýcina 9

  340 12

  ?eská republika

Telefon

Email benda1josef@seznam.cz

Web http://www.autodopravabenda.cz


DalĹĄĂ­ informace

Zajiš?ujeme dodávkovou i osobní autodopravu do 3,5t a nákladní do 5t - vnitrostátní i mezinárodní. Možnost zajišt?ní veškeré p?epravy zboží i osob. Nabízíme možnost pravidelné p?epravy za výhodných podmínek a dopravy pro st?hování menšího rozsahu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka