Banner

Autodoprava Benda | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Autodoprava Benda
Autodoprava - kontakty

Autodoprava Benda

Autodoprava Benda

Adresa: M??ín-T?ebýcina 9

  340 12

  ?eská republika

Telefon

Email benda1josef@seznam.cz

Web http://www.autodopravabenda.cz


DalĹĄĂ­ informace

Zajiš?ujeme dodávkovou i osobní autodopravu do 3,5t a nákladní do 5t - vnitrostátní i mezinárodní. Možnost zajišt?ní veškeré p?epravy zboží i osob. Nabízíme možnost pravidelné p?epravy za výhodných podmínek a dopravy pro st?hování menšího rozsahu.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava