Banner

AUTODOPRAVA | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

AUTODOPRAVA

Adresa: Loza 47

  331 52

  ?eská republika

Telefon +420 373 394 512

Fax +420 373 394 512

Email info@autodoprava-parlasek.com

Web http://www.autodoprava-parlasek.com


DalĹĄĂ­ informace

P?epravujeme sypké materiály, zem?d?lské komodity, obilí, hnojiva, krmné šroty.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava