Banner

DOPIMA, s.r.o. Horaž?ovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

DOPIMA, s.r.o.

Adresa: Blatenská 1088

  341 01 Horaž?ovice

  ?eská republika

Telefon +420 376 512 587

Fax +420 376 512 587


DalĹĄĂ­ informace

Provozování mezinárodní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava