Banner

DOPIMA, s.r.o. Hora×?ovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

DOPIMA, s.r.o.

Adresa: Blatenskß 1088

  341 01 Hora×?ovice

  ?eskß republika

Telefon +420 376 512 587

Fax +420 376 512 587


Dal┼í├ş informace

ProvozovßnÝ mezinßrodnÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Generali

PovinnÚ ru?enÝ Generali
Generali pojiÜ?ovna stanovuje sazby pojistnÚho podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichßzÝ z novinkou - od rizikovřch klient? (region Praha, mladÜÝ 30 let, podnikatelÚ) bude p?i zp?sobenÚ nehod? vybÝrat doplatek k pojistnÚmu.

Vybranß vizitka