Banner

Frakoart, spol. s r.o. Klatovy II | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Frakoart, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Frakoart, spol. s r.o.

Adresa: ?ertovka 804

  339 01 Klatovy II

  ?eská republika

Telefon +420 376 316 008

Email frakoart@centrum.cz


DalĹĄĂ­ informace

Provoz nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava