Banner

Geis CZ, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Geis CZ, s.r.o.

Adresa: Ejpovice 211

  337 01

  ?eská republika

Telefon +420 951 277 777

Fax +420 951 220 529

Email obchod@geis.cz

Web http://www.geis.cz


DalĹĄĂ­ informace

Nabídka logistických služeb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Nabídka povinného ru?ení
V sou?asné dob? nabízí zákonné pojišt?ní vozidla, tzv. poviné ru?ení více než deset pojiš?oven. Orientovat se v jejich cenících je velmi obtížné, proto doporu?ujeme využít možnosti porovnání povinného ru?ení v online kalkula?ce.

Vybraná vizitka

Autodoprava