Banner

Geis CZ, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Geis CZ, s.r.o.

Adresa: Ejpovice 211

  337 01

  ?eská republika

Telefon +420 951 277 777

Fax +420 951 220 529

Email obchod@geis.cz

Web http://www.geis.cz


DalĹĄĂ­ informace

Nabídka logistických služeb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava