Banner

Ivan Rada Dob?any | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ivan Rada

Adresa: Lipová 154

  334 41 Dob?any

  ?eská republika

Telefon +420 377 243 540

Fax +420 377 243 543

Email doprava@radovi.cz

Web http://www.radovi.cz


DalĹĄĂ­ informace

Zajiš?ujeme dopravu od kusových zásilek po celovozové náklady.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Wüstenrot

Povinné ru?ení Wüstenrot
Pojiš?ovna Wüstenrot vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Lze dosáhnout maximálního bonusu ve výši 60%. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka