Banner

Ivan Rada Dob?any | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Ivan Rada

Adresa: Lipová 154

  334 41 Dob?any

  ?eská republika

Telefon +420 377 243 540

Fax +420 377 243 543

Email doprava@radovi.cz

Web http://www.radovi.cz


DalĹĄĂ­ informace

Zajiš?ujeme dopravu od kusových zásilek po celovozové náklady.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava