Banner

Jan Langr Blovice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Langr

Adresa: Sýkorova 223

  336 01 Blovice

  ?eská republika

Telefon +420 371 523 680

Email langrjan@seznam.cz


DalĹĄĂ­ informace

Nabídka vnitrostátní i mezinárodní nákladní dopravy a p?epravy živých zví?at.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava