Banner

Jaroslav Baar - autodoprava Sta?kov II | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jaroslav Baar - autodoprava
Autodoprava - kontakty

Jaroslav Baar - autodoprava

Adresa: Domažlická 309

  345 61 Sta?kov II

  ?eská republika

Telefon +420 379 492 691


DalĹĄĂ­ informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava