Banner

Josef Fo?t P?eštice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Josef Fo?t

Adresa: P?íkrá 748

  334 01 P?eštice

  ?eská republika

Telefon +420 377 983 074

Email autofort@volny.cz


DalĹĄĂ­ informace

Provoz vnitrostátní silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava