Banner

Karel Bittner Ővihov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Karel Bittner

Adresa: Husova 95

  340 12 Ővihov

  ?eskß republika

Telefon +420 376 393 446

Email kbittner@seznam.cz


Dal┼í├ş informace

Provozujeme nßkladnÝ silni?nÝ dopravu.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ ?SOB

PovinnÚ ru?enÝ ?SOB
?SOB pojiÜ?ovna vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 3 limity vřÜe krytÝ, varinta Premiant a× do vřÜe 100 milion? K?. Sou?ßstÝ je i ˙razovÚ pojiÜt?nÝ ?idi?e.

Vybranß vizitka

Autodoprava