Banner

Ladislav Filip - autodoprava Bezdru×ice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ladislav Filip - autodoprava
Autodoprava - kontakty

Ladislav Filip - autodoprava

Adresa: ┌terskß

  349 53 Bezdru×ice

  ?eskß republika

Telefon +420 374 629 487


Dal┼í├ş informace

NabÝdka slu×eb v oblasti nßkladnÝ autodopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Axa

PovinnÚ ru?enÝ Axa
PojiÜ?ovna Axa vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z vřkonu motoru pojiÜ?ovanÚho vozidla. MaximßlnÝho bonusu ve vřÜi 50% dosßhnete p?i 96 m?sÝcÝch bez nehody. PovinnÚ ru?enÝ je nabÝzeno ve dvou variantßch podle vřÜe krytÝ.

Vybranß vizitka