Banner

LAZCE - GIS, spol. s r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? LAZCE - GIS, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

LAZCE - GIS, spol. s r.o.

Adresa: HorÜovskř Třn-Lazce 15

  346 01

  ?eskß republika

Telefon +420 379 428 636


Dal┼í├ş informace

Provozujeme silni?nÝ motorovou dopravu a p?epravu nebezpe?nřch odpad?.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka

Autodoprava