Banner

Martin Kosnar Klatovy III | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Martin Kosnar

Adresa: ZahradnÝ 730

  339 01 Klatovy III

  ?eskß republika

Telefon


Dal┼í├ş informace

ZajiÜt?nÝ nßkladnÝ autodopravy a zemnÝch pracÝ. Prodej pÝsk? a drtÝ.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka