Banner

Martin Kosnar Klatovy III | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Martin Kosnar

Adresa: Zahradní 730

  339 01 Klatovy III

  ?eská republika

Telefon


DalĹĄĂ­ informace

Zajišt?ní nákladní autodopravy a zemních prací. Prodej písk? a drtí.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava