Banner

MIJOZ, s.r.o. Plze?-Severní P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

MIJOZ, s.r.o.

Adresa: B?lohorská 476/7

  301 00 Plze?-Severní P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 377 539 149

Fax +420 377 259 436

Email martintupy@seznam.cz

Web http://www.mijoz.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:00 – 15:00

DalĹĄĂ­ informace

Nabídka nákladní autodopravy a spedi?ních služeb.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava