Banner

MILKOT, s.r.o. Nepomuk-Dvorec | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

MILKOT, s.r.o.

Adresa: Tojickß 221

  335 03 Nepomuk-Dvorec

  ?eskß republika

Telefon +420 371 595 498

Email doprava@milkot.cz

Web http://www.milkot.cz


Dal┼í├ş informace

ZajiÜ?ujeme dopravu nßkladnÝmi vozy vÜech velikostÝ. NabÝzÝme sk?Ý?ovÚ vozy s chladicÝm za?ÝzenÝm pro p?epravu potravin.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka