Banner

Miroslav Haramule Horní B?íza | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Miroslav Haramule
Autodoprava - kontakty

Miroslav Haramule

Adresa: Jedlová 549

  330 12 Horní B?íza

  ?eská republika

Telefon

Email mharamule@tiscali.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  nonstop

DalĹĄĂ­ informace

Nabízím vnitrostátní p?epravu nákladu vozy Fiat Ducato Maxi a Liaz s hydraulickou rukou.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava