Banner

Miroslav Karel Plze?-Jižní P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Miroslav Karel

Adresa: Skrétova 1085/33

  301 00 Plze?-Jižní P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon

Email miroslav.karel@centrum.cz


DalĹĄĂ­ informace

Poskytování služeb silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Nabídka povinného ru?ení
V sou?asné dob? nabízí zákonné pojišt?ní vozidla, tzv. poviné ru?ení více než deset pojiš?oven. Orientovat se v jejich cenících je velmi obtížné, proto doporu?ujeme využít možnosti porovnání povinného ru?ení v online kalkula?ce.

Vybraná vizitka