Banner

Atego trans, s.r.o. Plze?-Jižní P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Plze? Atego trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Atego trans, s.r.o.

Adresa: Hankova 1101/3

  301 00 Plze?-Jižní P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon

Email atego.trans@seznam.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Ned?le  nonstop

DalĹĄĂ­ informace

Nabídka vnitrostátní autodopravy do 4,5 tun vozem Mercedes Atego.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava