Banner

Cargospol, spol. s r.o. Plze?-Severní P?edm?stí | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Plze? Cargospol, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

Cargospol, spol. s r.o.

Adresa: alej Svobody 881/56

  323 00 Plze?-Severní P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon +420 377 539 881

Fax +420 377 539 889

Email doprava@cargospol.cz

Web http://www.cargospol.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:30 – 16:00

DalĹĄĂ­ informace

Poskytování služeb v oblasti mezinárodní silni?ní kamionové dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava