Banner

Doprava a mechanizace, a.s. Plze? | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Plze? Doprava a mechanizace, a.s.
Autodoprava - kontakty

Doprava a mechanizace, a.s.

Adresa: Chot?šovská 279

  318 00 Plze?

  ?eská republika

Telefon +420 377 421 838

Fax +420 377 421 835

Email damplzen@inplus.cz

Web http://www.damplzen.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  6:00 – 14:30

DalĹĄĂ­ informace

Zajišt?ní vertikální p?epravy stavebních materiál?, strojních a zemních prací. Pronájem a opravy stavebních stroj? a mechanizm?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava