Banner

Doprava a mechanizace, a.s. Plze? | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Plze? Doprava a mechanizace, a.s.
Autodoprava - kontakty

Doprava a mechanizace, a.s.

Adresa: Chot?šovská 279

  318 00 Plze?

  ?eská republika

Telefon +420 377 421 838

Fax +420 377 421 835

Email damplzen@inplus.cz

Web http://www.damplzen.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  6:00 – 14:30

DalĹĄĂ­ informace

Zajišt?ní vertikální p?epravy stavebních materiál?, strojních a zemních prací. Pronájem a opravy stavebních stroj? a mechanizm?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava