Banner

Gustav Flachs, Autodoprava Plze? Plze?-Doubravka | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Gustav Flachs, Autodoprava Plze?
Autodoprava - kontakty

Gustav Flachs, Autodoprava Plze?

Adresa: U Papírnického mlýna 822/15

  312 00 Plze?-Doubravka

  ?eská republika

Telefon


DalĹĄĂ­ informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy, p?eprava sypkých materiál?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava