Banner

Gustav Flachs Plze?-Doubravka | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Gustav Flachs

Adresa: U Papírnického mlýna 822/15

  312 00 Plze?-Doubravka

  ?eská republika

Telefon

Email simonaf03@seznam.cz


DalĹĄĂ­ informace

Zajišt?ní nákladní silni?ní dopravy v?etn? p?epravy sypkých materiál?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava