Banner

Harrycom, s.r.o. Plze?-Ji×nÝ P?edm?stÝ | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Harrycom, s.r.o.

Adresa: Prokopova 279/31

  301 00 Plze?-Ji×nÝ P?edm?stÝ

  ?eskß republika

Telefon

Email postmaster@harrycom.cz


Dal┼í├ş informace

NabÝdka slu×eb nßkladnÝ silni?nÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Axa

PovinnÚ ru?enÝ Axa
PojiÜ?ovna Axa vychßzÝ p?i stanovenÝ sazeb pojistnÚho z vřkonu motoru pojiÜ?ovanÚho vozidla. MaximßlnÝho bonusu ve vřÜi 50% dosßhnete p?i 96 m?sÝcÝch bez nehody. PovinnÚ ru?enÝ je nabÝzeno ve dvou variantßch podle vřÜe krytÝ.

Vybranß vizitka