Banner

Harrycom, s.r.o. Plze?-Ji×nÝ P?edm?stÝ | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Harrycom, s.r.o.

Adresa: Prokopova 279/31

  301 00 Plze?-Ji×nÝ P?edm?stÝ

  ?eskß republika

Telefon

Email postmaster@harrycom.cz


Dal┼í├ş informace

NabÝdka slu×eb nßkladnÝ silni?nÝ dopravy.

Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka