Banner

IMONT, spol. s r.o. Plze?-Vnit?ní M?sto | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? IMONT, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

IMONT, spol. s r.o.

Adresa: Perlová 60/14

  301 00 Plze?-Vnit?ní M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 377 972 543

Fax +420 377 226 943

Email imont@imont.cz

Web http://www.imont.cz


DalĹĄĂ­ informace

V naší nabídce je nákladní autodoprava, zemní stroje UNC v?etn? bouracího p?íslušenství a je?ábnické práce.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Nabídka povinného ru?ení
V sou?asné dob? nabízí zákonné pojišt?ní vozidla, tzv. poviné ru?ení více než deset pojiš?oven. Orientovat se v jejich cenících je velmi obtížné, proto doporu?ujeme využít možnosti porovnání povinného ru?ení v online kalkula?ce.

Vybraná vizitka

Autodoprava