Banner

Jan Kubík - Resta Plze?-Doubravka | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Kubík - Resta

Adresa: Na Dlouhých 958/76

  312 00 Plze?-Doubravka

  ?eská republika

Telefon +420 377 423 836

Fax +420 377 423 836


DalĹĄĂ­ informace

Provoz silni?ní nákladní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Generali

Povinné ru?ení Generali
Generali pojiš?ovna stanovuje sazby pojistného podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Od 1.7.2009 p?ichází z novinkou - od rizikových klient? (region Praha, mladší 30 let, podnikatelé) bude p?i zp?sobené nehod? vybírat doplatek k pojistnému.

Vybraná vizitka

Autodoprava