Banner

Jaroslav Kesl | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Kesl

Jaroslav Kesl

Adresa: Nezv?stice 67

  332 04

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 377 919 069

Email keslj@seznam.cz


DalĹĄĂ­ informace

Naší ?inností je mezinárodní a vnitrostátní silni?ní kamionová doprava, velkoobjemové soupravy, komplexní služby v doprav? po celé EU jako celovozové kamionové zásilky.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava