Banner

Jaroslav Kesl | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jaroslav Kesl

Jaroslav Kesl

Adresa: Nezv?stice 67

  332 04

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 377 919 069

Email keslj@seznam.cz


DalĹĄĂ­ informace

Naší ?inností je mezinárodní a vnitrostátní silni?ní kamionová doprava, velkoobjemové soupravy, komplexní služby v doprav? po celé EU jako celovozové kamionové zásilky.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?PP

Povinné ru?ení ?PP
?PP vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. ?asto si ji vybírají majitelé vozidel s rokem výroby 1970 a starších, kterým nabízí 75% slevu ze základních sazeb.

Vybraná vizitka

Autodoprava