Banner

T.A.AUTOSPED Plze?-Doubravka | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

T.A.AUTOSPED

T.A.AUTOSPED

Adresa: Na Dlouhých 1196/19

  312 00 Plze?-Doubravka

  ?eská republika

Telefon

Email jarousek21@seznam.cz


DalĹĄĂ­ informace

Strojem Terex 880 servo d?láme úpravy terénu, zemní a terénní práce, výkopy pro vᚠbazén nebo zahradní jezírko. Dále nabízíme p?epravu nebo odvoz sypkých materiál?, asfalt, zemina, materiál ze stavby. Tatra 815-t?ístranná skláp??ka.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Nabídka povinného ru?ení
V sou?asné dob? nabízí zákonné pojišt?ní vozidla, tzv. poviné ru?ení více než deset pojiš?oven. Orientovat se v jejich cenících je velmi obtížné, proto doporu?ujeme využít možnosti porovnání povinného ru?ení v online kalkula?ce.

Vybraná vizitka

Autodoprava