Banner

Autodoprava DKM Praha-Libe? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Autodoprava DKM

Autodoprava DKM

Adresa: Podlipného 942/9

  180 00 Praha-Libe?

  ?eská republika

Telefon +420 284 840 070

Fax +420 284 840 077

Email m.polednikova@mistral.cz

Web http://autodoprava.dkm.cz


Další informace

Zprost?edkujeme pronájem nákladních aut (Liaz, Liaz HR, Avia, náv?s), autoje?áb?, stavební mechanizace typu JSB, UNC a montážních plošin v?etn? vyškoleného ?idi?e. Dále nabízíme pojišt?ní, v?etn? podnikatelských a odpov?dnosti za škodu dopravce.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Povinnost uzav?ít povinné ru?ení
Poviné ru?ení musí mít každé vozidlo, kterému byla p?id?lena registra?ní zna?ka anebo technický pr?kaz nebo je používáno na ve?ejných komunikacích.
Toto pojišt?ní lze našt?stí sjednat rychle i online, prost?ednictvím internetu.

Vybraná vizitka

Autodoprava