Banner

Autodoprava DKM Praha-Libe? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Autodoprava DKM

Autodoprava DKM

Adresa: Podlipného 942/9

  180 00 Praha-Libe?

  ?eská republika

Telefon +420 284 840 070

Fax +420 284 840 077

Email m.polednikova@mistral.cz

Web http://autodoprava.dkm.cz


Další informace

Zprost?edkujeme pronájem nákladních aut (Liaz, Liaz HR, Avia, náv?s), autoje?áb?, stavební mechanizace typu JSB, UNC a montážních plošin v?etn? vyškoleného ?idi?e. Dále nabízíme pojišt?ní, v?etn? podnikatelských a odpov?dnosti za škodu dopravce.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava