Banner

Autodoprava DKM Praha-Libe? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Autodoprava DKM

Autodoprava DKM

Adresa: Podlipného 942/9

  180 00 Praha-Libe?

  ?eská republika

Telefon +420 284 840 070

Fax +420 284 840 077

Email m.polednikova@mistral.cz

Web http://autodoprava.dkm.cz


Další informace

Zprost?edkujeme pronájem nákladních aut (Liaz, Liaz HR, Avia, náv?s), autoje?áb?, stavební mechanizace typu JSB, UNC a montážních plošin v?etn? vyškoleného ?idi?e. Dále nabízíme pojišt?ní, v?etn? podnikatelských a odpov?dnosti za škodu dopravce.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava