Banner

DHL Exel Supply Chain, s.r.o. (pobo?ka Jirny) Jirny | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? DHL Exel Supply Chain, s.r.o. (pobo?ka Jirny)
Autodoprava - kontakty

DHL Exel Supply Chain, s.r.o. (pobo?ka Jirny)

Adresa: Pod?bradská 602

  250 90 Jirny

  ?eská republika

Telefon +420 281 028 720

Fax +420 281 720 830

Email prginfo@dhl.com

Web http://www.dhl.cz/publish/cz/cz/services/log_services.high.html


Další informace

Nabídka logistických a spedi?ních služeb, provoz mezinárodní a vnitrostátní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava