Banner

ICS - Intercontinental Cargo Services, a.s. Praha-Dolní M?cholupy | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? ICS - Intercontinental Cargo Services, a.s.
Autodoprava - kontakty

ICS - Intercontinental Cargo Services, a.s.

ICS - Intercontinental Cargo Services, a.s.

Adresa: Kutnohorská 288/82

  109 03 Praha-Dolní M?cholupy

  ?eská republika

Telefon +420 272 700 256

Fax +420 272 703 069

Email sales@icstransport.cz

Web http://www.icstransport.cz


OtvĂ­racĂ­ doba

Pond?lí - Pátek  7:30 – 16:00

Další informace

Spedi?ní spole?nost zajiš?ující p?epravu do celého sv?ta, využívající spolehlivé sít? agent?. Mezinárodní a vnitrostátní nákladní doprava, letecká, železni?ní a námo?ní kontejnerová p?eprava, spedice, celní služby a skladování.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna

Povinné ru?ení ?eská pojiš?ovna
?eská pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Varinta pojišt?ní Bonus Exclusive kryje náklady ze zp?sobené nehody až do výše 100 milion? K?.

Vybraná vizitka

Autodoprava