Banner

Jan Vrko? Praha-Kr? | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Vrko?

Adresa: Pacovská 961/7

  140 00 Praha-Kr?

  ?eská republika

Telefon

Email janvrkoc@seznam.cz


Další informace

Nabídka mezinárodní a vnitrostátní autodopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava