Banner

L-Bohemia, s.r.o. Praha-Karlín | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? L-Bohemia, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

L-Bohemia, s.r.o.

Adresa: Sokolovská 85/104

  186 00 Praha-Karlín

  ?eská republika

Telefon +420 224 817 191

Fax +420 224 812 659

Email l-bohemia@l-bohemia.cz

Web http://www.l-bohemia.cz


Další informace

Silni?ní p?eprava potraviná?ského zboží.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava