Banner

Petr VOSIKA Praha-Žižkov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Petr VOSIKA

Petr VOSIKA

Adresa: Jeseniova 1539/142

  130 00 Praha-Žižkov

  ?eská republika

Telefon

Fax +420 271 962 400

Email info@vosika.cz

Web http://www.vosika.cz


Další informace

St?hování a autodoprava s hydraulickou rukou celá ?R + Evropa. Valníky s hydraulickou rukou na 3,6t a 9,3t (v dosahu 16,6m zvedneme 1,9t). P?evoz stroj?, bun?k, stavebního materiálu. Montáž hydraulickou rukou. Specializace na st?hování stroj? bez omezení hmotnosti, pr?myslových za?ízení, výrobních linek, trezor?, server?, klimatiza?ních jednotek, pian, ví?ivých van a jiných b?emen. St?hujeme byty, kancelá?e, sklady a archívy. Vyklízení na skládku. Montáž nábytku, balení, zap?j?ení p?epravek.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Wüstenrot

Povinné ru?ení Wüstenrot
Pojiš?ovna Wüstenrot vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Lze dosáhnout maximálního bonusu ve výši 60%. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka

Autodoprava