Banner

P?ehled autoškolPlze?Harrycom, s.r.o.

Autodoprava - kontakty

Harrycom, s.r.o.

Adresa: Prokopova 279/31

  301 00 Plze?-Jižní P?edm?stí

  ?eská republika

Telefon

Email postmaster@harrycom.cz


DalĹĄĂ­ informace

Nabídka služeb nákladní silni?ní dopravy.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka

Autodoprava