Banner

P?ehled autoškolPlze?IMONT, spol. s r.o.

Autodoprava P?ehled autodopravc? Plze? IMONT, spol. s r.o.
Autodoprava - kontakty

IMONT, spol. s r.o.

Adresa: Perlová 60/14

  301 00 Plze?-Vnit?ní M?sto

  ?eská republika

Telefon +420 377 972 543

Fax +420 377 226 943

Email imont@imont.cz

Web http://www.imont.cz


DalĹĄĂ­ informace

V naší nabídce je nákladní autodoprava, zemní stroje UNC v?etn? bouracího p?íslušenství a je?ábnické práce.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava