Banner

P?ehled autoškolMartin SvobodaSVOBTRANS

Autodoprava P?ehled autodopravc? Martin Svoboda - SVOBTRANS
Autodoprava - kontakty

Martin Svoboda - SVOBTRANS

Adresa: 9.Kv?tna 536

  25210 Mníšek pod Brdy

  ?eská republika

Telefon 606 841 395

Email info@svobtrans.cz

Web http://www.svobtrans.cz


Další informace

Jsme p?epravní firma, která zajiš?uje komplexní
služby dodávkovými vozy ve vnitrostátní silni?ní
nákladní doprav? do celkové hmotnosti 1,4t.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení ?SOB

Povinné ru?ení ?SOB
?SOB pojiš?ovna vychází p?i stanovení sazeb pojistného z kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 3 limity výše krytí, varinta Premiant až do výše 100 milion? K?. Sou?ástí je i úrazové pojišt?ní ?idi?e.

Vybraná vizitka