Banner

P?ehled autoÜkol┌stÝ nad LabemZDEMAR ┌stÝ nad Labem s.r.o.

Autodoprava - kontakty

ZDEMAR ┌stÝ nad Labem s.r.o.

ZDEMAR ┌stÝ nad Labem s.r.o.

Adresa: Smetanova 683

  403 17 Chaba?ovice

  ?eskß republika

Telefon +420603287515

Fax +420475309931

Email info@zdemar.cz

Web http://www.zdemar.cz


Mapa

UÜet?ete na ru?enÝ

PovinnÚ ru?enÝ Triglav

PovinnÚ ru?enÝ Triglav
PojiÜ?ovna Triglav stanovuje cenu povinnÚho ru?enÝ podle kubatury pojiÜ?ovanÚho vozidla. NabÝzÝ 1 limit vřÜe krytÝ, mo×nost p?ipojiÜt?nÝ ?elnÝho skla, kde po 3 m?sÝcÝch zanikß nutnost spolu˙?asti.

Vybranß vizitka