Banner

AUTOPEPR, s.r.o. Bo?anovice-Pakom??ice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

AUTOPEPR, s.r.o.

AUTOPEPR, s.r.o.

Adresa: M?lnická 109

  250 65 Bo?anovice-Pakom??ice

  ?eská republika

Telefon +420 283 981 709

Email autopepr@autopepr.cz

Web http://www.autopepr.cz


Další informace

Mezinárodní odtahová služba po celé ?R a Evrop?, p?eprava vozidel - 1 až 6 automobil?, zajistíme odtahy osobních a dodávkových vozidel, p?epravu automobil?, obytných p?ív?s?, karavan?. Nabízíme uskladn?ní voz?. Poskytujeme pojišt?ní náklad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Axa

Povinné ru?ení Axa
Pojiš?ovna Axa vychází p?i stanovení sazeb pojistného z výkonu motoru pojiš?ovaného vozidla. Maximálního bonusu ve výši 50% dosáhnete p?i 96 m?sících bez nehody. Povinné ru?ení je nabízeno ve dvou variantách podle výše krytí.

Vybraná vizitka