Banner

AUTOPEPR, s.r.o. Bo?anovice-Pakom??ice | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

AUTOPEPR, s.r.o.

AUTOPEPR, s.r.o.

Adresa: M?lnická 109

  250 65 Bo?anovice-Pakom??ice

  ?eská republika

Telefon +420 283 981 709

Email autopepr@autopepr.cz

Web http://www.autopepr.cz


Další informace

Mezinárodní odtahová služba po celé ?R a Evrop?, p?eprava vozidel - 1 až 6 automobil?, zajistíme odtahy osobních a dodávkových vozidel, p?epravu automobil?, obytných p?ív?s?, karavan?. Nabízíme uskladn?ní voz?. Poskytujeme pojišt?ní náklad?.

Mapa

Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka